24.02.2020.

Događaj za osvještavanje opće javnosti – Ribe rijeke Sutle

 

U okviru Interreg SI-HR projekta ‘Veze prirode’, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ u srijedu je, 19. veljače 2020., u Kulturnom centru Klanjec održala predavanje i predstavljanje publikacije ‘Ribe rijeke Sutle’. Sudionicima je na početku prikazan jednominutni film o rijeci Sutli i istraživanju riba i školjkaša u rijeci Sutli izrađen u okviru multimedijalnih aktivnosti na projektu, koje obuhvaćaju filmove i fotografije projektnih područja i pojedinih aktivnosti na projektu, a za izradu kojih je naša Ustanova kao jedan od partnera na projektu bila zadužena. Nakon filma, doc. dr. sc. Zoran Marčić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu održao je predavanje o rezultatima istraživanja riba i školjkaša u rijeci Sutli, koje je ljetos provedeno u okviru istoga projekta. Istraživanje populacije riba i školjkaša u rijeci Sutli na području Krapinsko-zagorske županije provedeno je kao potpora pripremi stručnih osnova za upravljanje vidrom na Sutli, s obzirom da ribe i školjke predstavljaju najznačajniji izvor hrane za vidre te su najznačajniji indikator stanja staništa vidre. Na kraju događaja sudionicima je predstavljena i podijeljena publikacija ‘Ribe rijeke Sutle’ koja je nastala kao rezultat gore navedenih istraživanja, a u kojoj mogu saznati nešto više o rijeci Sutli, ekološkoj mreži Natura 2000, ihtiofauni rijeke Sutle te Natura 2000 vrstama riba rijeke Sutle.

Pdf publikacije možete preuzeti ovdje: Ribe_rijeke_Sutle_small

Radionica za lokalno stanovništvo u Zelenjaku

    U četvrtak, 25. lipnja 2020. u Zelenjaku je […]

01.07.2020.

Potpisivanje Ugovora – Nabava i montaža opreme za stazu Kamačnik

U okviru projekta „Veze prirode SLO-HR457“ koji se provodi u […]

18.06.2020.

Čišćenje izvora Kamačnik

Projekt “Veze prirode SLO-HR457“ provodi se u okviru programa suradnje […]

18.06.2020.

Otvorenje izložbe fotografija Veze prirode

    Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske […]

17.06.2020.