Aktivnosti

Projekt Veze prirode usmjeren je na očuvanje ekološke mreže Natura 2000 sastavljene od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 27.500 područja na gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu.

1000

Više od 1000 ugroženih
 i rijetkih vrsta
Natura 2000 (EU)

230

Oko 230 prirodnih i
poluprirodnih stanišnih tipova
Natura 2000 (EU)

Ciljne vrste

ekološke mreže Natura 2000

Jedan od ciljeva ekološke mreže Natura 2000 je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje ugroženih i rijetkih vrsta. Projekt Veze prirode će kroz planirane aktivnosti osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000.

Područja

ekološke mreže Natura 2000

Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća sveukupno 52% teritorija (36,73% kopnenog i 15,42% obalnog) na kojemu se nalazi ukupno 781 Natura 2000 područja. Ekološka mreža Republike Slovenije obuhvaća oko 38% sveukupnog teritorija (37,87% kopnenog i 0,03% obalnog) te ukupno 355 Natura 2000 područja.

Projekt Veze prirode provodit će svoje aktivnosti na 5 područja ekološke mreže Natura 2000.

52%

781 Natura 2000 područja

HR
37%

355 Natura 2000 područja

SLO

Područja

Sutla
Kupa
NP Risnjak (6)
Radensko polje (5)
kanjon Kamačnik (2)

Centri prirode

Šica, Radensko polje (3)
Sutla, Rogaška Slatina (4)

Interpretacijske točke

Zelenjak (1)
kanjon Kamačnik (2)

Aktivnosti Aktivnosti