Politike privatnosti za sudionike na projektu „VEZE PRIRODE/VEZI NARAVE“

U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska, iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, sufinanciran je projekt „VEZE PRIRODE“ čiji je glavni cilj osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000: Sutla, Kupa, NP Risnjak, Radensko polje i kanjon Kamačnik. Na projektu je sedam partnera: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Općina Grosupje, Općina Rogaška Slatina, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbosko te Udruga Hyla.

Vaša privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka su nam važni, zato postupamo u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka.

U nastavku vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Obradu osobnih podataka vodi:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Radoboj 8, 49232 Radoboj, Hrvatska

e-mail: info@zagorje-priroda.hr

Kao sudionik na projektu „VEZE PRIRODE“ imate pravo dobiti informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje vaših prava.

Koje podatke o vama posjedujemo?

Osobni podaci ili osobne informacije označavaju sve informacije o pojedincima prema kojima se osoba može identificirati. Ovisno o situaciji, možemo prikupljati različite vrste osobnih podataka o vama, uključujući:

 • vaše opće identifikacijske podatke (ime i prezime, spol);
 • vaše kontakt podatke (e-mail);
 • fotografiju ili video snimak vašeg sudjelovanja na našim radionicama;
 • podatke o aktivnostima/interakcijama s nama, uključujući i potencijalne buduće interakcije;
 • demografske i interesne podatke.

U koju svrhu koristimo vaše osobne podatke i zašto je to opravdano?
Vaše osobne podatke ćemo obrađivati ukoliko imamo odgovarajuću osnovu koju zakon u tu svrhu predviđa i ukoliko:

 • smo od vas zaprimili prethodnu suglasnost,
 • obrada je nužna kako bi mogli ispuniti ugovorne obveze prema vama ili poduzimati predugovorne korake na vaš zahtjev,
 • obrada je nužna kako bi mogli djelovati u skladu s našim pravima ili zakonskim obvezama; ili
 • obrada je nužna za postizanje našeg opravdanog interesa i ne utječe prekomjerno na vaše interese ili osnovna prava i slobode.

Molimo imajte u vidu da prilikom obrade podataka po gore navedenoj osnovi uvijek nastojimo održati ravnotežu između našeg opravdanog razloga i zaštite vaših osobnih podataka.
Vaše osobne podatke uvijek obrađujemo s utvrđenom svrhom i obrađujemo samo one osobne podatke koji su relevantni za postizanje te svrhe.

Analiza posjećenosti web stranice

Koristimo Google Analytics kako bi pratili posjetitelje i generirali informacije o prometu na našoj web stranici. Prilikom osnovnog prikupljanja informacija ne prikupljamo nikakve osobne podatke o vama. Ukoliko nam date pristanak za demografsko i interesno praćenje te remarketing, podaci koje Google ima o vama bit će proslijeđeni nama unutar zbirnog izvještaja o našoj stranici. Odabirom remarketinga dozvoljavate Googleu da poslužuje oglase prema vašim interesima. Više o tome možete pročitati ovdje.

Ugrađeni sadržaj s drugih web stranica

Na nekim dijelovima naše web stranice postoji sadržaj koji smo putem kôda ugradili s drugih web stranica. Pristup tom sadržaju odvija se na isti način kao da ste mu pristupili na web stranici gdje je postavljen, te time možete preuzeti i kolačiće koje bi inače preuzeli posjetom te stranice.

Tipični ugrađeni sadržaj je sadržaj sa stranica koje dijele video, slike i sl. Te stranice mogu prikupljati vašu IP adresu, informacije o pregledniku i operativnom sistemu, pohranjivati i preuzimati kolačiće na vaš preglednik, ugraditi praćenja interakcije s ugrađenim sadržajem, uključujući i povezivanje interakcija s vašim računom na tom servisu, ukoliko ste u tom trenutku prijavljeni.

Link na politike privatnosti servisa koji koristimo je u nastavku:
Facebook ovdje.

YouYube ovdje.

Kolačići

Kolačići su nizovi informacija koje web stranice u trenutku posjeta ili prihvaćanja pohranjuju na vašem pregledniku, te koje taj preglednik dostavlja web stranici prilikom slijedećeg posjeta.

Mi koristimo kolačiće kako bi pratili svoje posjetitelje, ali i servisi koji su ugrađeni u našu stranicu također koriste kolačiće. Kako bi mogli koristiti te servise potrebno je omogućiti prihvaćanje navedenih kolačića.

U svrhu analize posjećenosti web stranice koristimo Google Analytics.

S kime dijelimo vaše osobne podatke?

Za potrebe provedbe ovog projekta, vaše osobne podatke dijelimo prema načelu samo oni koji to trebaju znati s našim:

 • partnerima navedenim u uvodu ovog dokumenta;
 • fizičkim i pravnim osobama (trećim stranama) – izvršiteljima obrade; i

Razina dijeljenja vaših podataka sa svakim pojedinačno ovisi o konkretnoj svrsi obrade.

Svi naši izvršitelji obrade posjeduju iste ili više sigurnosne norme kao i mi. Tamo gdje je to bilo potrebno, te kako bi dodatno povećali razinu zaštite vaših osobnih podataka, s izvršiteljima obrade potpisali smo Sporazum o obradi podataka.

Gore navedene treće strane su ugovorno obvezne čuvati povjerljivost i sigurnost vaših osobnih podataka, u skladu s važećim zakonom.

Vašim osobnim podacima se također može pristupiti ili ih se može proslijediti bilo kojem nacionalnom i/ili međunarodnom regulatornom, izvršnom ili javnom tijelu ili sudu, gdje smo to dužni učiniti prema zakonu ili propisu ili na njihov zahtjev.

Ukoliko bi se u bilo kojem trenutku stvorila potreba da vaši osobni podaci prenose na treće osobe iz razloga za koji nije prikupljen na prvom mjestu, ili naknadno dobiven vaš pristanak, omogućit ćemo vam da se izjasnite o svom izboru.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi pružili razinu sigurnosti i povjerljivosti vaših osobnih podataka.

SSL certifikat vam jamči sigurnost naše stranice enkripcijom podataka, koji se prenose od vašeg uređaja do našeg servera.

Naši informatički sustavi i sustavi trećih strana su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Naši zaposlenici su educirani za pravilno postupanje i čuvanje osobnih podataka.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci koje imamo pohranjene u našim evidencijama pohranit će se na period od 5 godina nakon vaše posljednje interakcije s nama, ukoliko nije drugačije naznačeno.

Koja su vaša prava i kako ih možete izvršavati?

Osiguravamo vam sljedeća prava:
– Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima
– Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali)
– Pravo na zaborav
– Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka
– Pravo na prenosivost, tj. pravo na povrat osobnih podataka ili da ih proslijedimo osobi vašeg izbora, u strukturiranom, strojno čitljivom obliku, bez prepreka s naše strane.

Pravo na pristup
Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji. Ako ste zakonski skrbnik korisnika također imate pravo na informaciju o osobnim podacima osobe kojoj ste zakonski skrbnik.

Pravo na ispravak
Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Imate pravo ishoditi pseudonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo vas detaljno informirati u sklopu odgovora na vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka
Ako se obrada vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na vaše podatke. U slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva, vaš prigovor neće biti uvažen.

Pravo na prenosivost
Imate pravo dobiti osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane.

Svoj zahtjev možete uputiti na e-mail adresu: info@zagorje-priroda.hr

Kako ćete biti obaviješteni o izmjenama naših Politika privatnosti?

Bilo koje buduće izmjene u obradi vaših osobnih podataka priopćit će vam se unaprijed putem zasebne obavijesti na ovoj web stranici.

Ukoliko imate daljnjih pitanja u vezi obrade vaših osobnih podataka, pozivamo vas da nas kontaktirate:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije

Radoboj 8, 49232 Radoboj, Hrvatska

e-mail: info@zagorje-priroda.hr

s naznakom: N/r Službenika za zaštitu osobnih podataka