O projektu

Vrste i staništa ne poznaju granice. Dugoročno osiguravanje njihovog povoljnog stanja moguće je samo uz suradnju svih sudionika, a posebno lokalne zajednice. Projekt Veze prirode nastavlja izazov očuvanja i obnove biološke raznolikosti za buduće generacije i podiže svijest o ulozi koju priroda ima za dobrobit ljudi.

Projekt se odvija u okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020, koji je podržan od strane Europske unije, te je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Trajanje: 01.09.2018. – 28.02.2021.

Vrijednost: 2.553.908,00 €

Ciljevi

Ciljevi projekta su očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, zaštita i obnova biološke raznolikosti te uvođenje suvremenih metoda upravljanja prirodnim resursima.

Očuvanje ciljnih vrsta

Osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000

Biološka raznolikost

Uspostaviti održive strukture za dugoročno očuvanje biološke raznolikosti.

Prekogranična suradnja

Uspostaviti mrežu točaka Veze prirode te prekogranično usklađene mjere za poboljšanje stanja vrsta.

Aktivnosti

Projekt će provesti aktivnosti koje će odgovoriti na nedostatak prekogranične suradnje na polju provođenja mjera za poboljšanje stanja ciljnih vrsta i uvođenja suvremenih, održivih metoda upravljanja prirodnim resursima. Aktivnosti će biti usmjerene i na povećanje osviještenosti o važnosti  čuvanja prirode te sprečavanju prirodnih rizika na području Natura 2000.

Istraživanja i izrada smjernica

Provođenje istraživanja te izrada smjernica za upravljanje ciljnim vrstama.

Obnova i očuvanje staništa

Provođenje konkretnih mjera obnove i uređenja staništa ciljnih vrsta.

Edukacija i informiranje

Uspostava mreže točaka Veze prirode: otvaranje centara prirode i uspostavljanje interpretacijskih točaka

Partneri

OPĆINA GROSUPLJE
vodeći partner

Taborska cesta 2

1290 Grosuplje

Slovenija

(+386) 01 7888 792 info@grosuplje.si https://www.grosuplje.si

Općina je prvenstveno poznata po svojoj bogatoj kulturnoj i povijesnoj baštini te kao vrlo dobro razvijeno obrtničko i industrijsko mjesto. Od 2007. godine općina Grosuplje je u suradnji s MOP-om Republike Slovenije aktivno pristupila zaštiti područja Radenskog polja i osnivanju Parka prirode Radensko polje osnovanog 2012. godine. Projektom Veze prirode u Parku Radensko polje, uspostavit ćemo održive strukture za očuvanje leptira, vodozemaca i njihovih staništa. Tijekom projekta uspostavit će se centar za zaštitu prirode Šica, koji će biti jedna od točaka centara za znanje o uslugama ekosustava za lokalnu i širu javnost.

UDRUGA HYLA

Lipovac I br. 7

10000 Zagreb

Hrvatska

(+385) 1 234 8279 info@hhdhyla.hr https://www.hhdhyla.hr/

Udruga Hyla na Interreg projektu Slovenija – Hrvatska Veze prirode osigurava stručne kompetencije i kapacitet za provedbu mjera očuvanja u prirodi. U sklopu svojih aktivnosti, udruga će doprinijeti održivosti očuvanja i obnove ciljnih vrsta na odabranim zaštićenim pograničnim područjima unutar ekološke mreže Natura 2000. Terenska istraživanja i konkretne demonstracijske akcije u prirodi provodit će se pomoću pet programa za poboljšanje stanja očuvanja vidre, kornjaša – jelenka i hrastove strizibube, leptira – močvarne riđe i kiseličinog vatrenog plavca te vodozemaca. Karizmatične vrste su platforma na temelju koje će udruga u suradnji s ostalim partnerima koordinirati predstavljanje vrijednosti prirode i usluga ekosustava najširoj javnosti.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj 8

49232 Radoboj

Hrvatska

(+385) 49 315 060 info@zagorje-priroda.hr http://www.zagorje-priroda.hr

Na području značajnog krajobraza Zelenjak – Risvička i Cesarska gora bit će uređena edukativna staza s naglaskom na interpretaciji ciljnih vrsta na Sutli. Uređena staza ujedno će biti i dio mreže točaka Veze prirode.

Na rijeci Sutli provest će se monitoring Natura 2000 vrsta riba i školjki te istraživanje rasprostranjenosti vidre. Provest će se konkretne mjere obnove staništa vidre: otvaranje kanala stvaranjem mrtvih rukavaca, uređenje prijelaza te unapređenje prehrambenog staništa vidre. Na Sutli će biti uređen i prolaz za vodozemce te će se konkretnim akcijama na terenu, košnjom travnjaka i malčiranjem zaraslih površina, provoditi mjere za poboljšanje stanja očuvanosti dnevnih leptira močvarne riđe i kiseličinog vatrenog plavca.

OPĆINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

Slovenija

(+386) 03 8181 733 obcina@rogaska-slatina.si https://www.rogaska-slatina.si

Pomoću projekta Veze prirode, općina Rogaška Slatina želi unaprijediti dostupnost znanja o uslugama ekosustava kako bi se osvijestilo lokalno stanovništvo o važnosti očuvanja prirode za kvalitetu života stanovnika, aktivno uključilo u očuvanje prirode, poboljšalo stanje staništa u zaštićenom području „Sutla s pritocima“ te uspostavila infrastruktura koja će djelovati kao promotivni i povezujući prostor između prirode i stanovnika i usmjeriti turistički posjet odabranom, primjereno reguliranom mjestu. U sklopu projekta općina će otvoriti slivove rijeke Sutle stvaranjem mrtvih rukava, uređivanjem njihovih obala sadnjom vegetacije, što će pomoći poboljšanju stanja staništa vidre. Najvažnija mjera za postizanje postavljenih ciljeva je izgradnja Centra za zaštitu prirode Sutla u kojem će posjetitelji, uz pomoć interaktivne opreme, naučiti o širem području Sutle, kao i o vidrama.

NACIONALNI PARK RISNJAK

Bijela vodica 48

51317 Crni Lug

Hrvatska

np-risjak@ri.t-com.hr https://np-risnjak.hr

Aktivnosti u Nacionalnom parku Risnjak tijekom projekta su: čišćenje izvora Kupe i pritoka od posljedica ledoloma, izrada pletera oko izvora Kupe, održavanje travnjaka košnjom i malčiranjem, izrada stručne podloge za upravljanje travnjacima i leptirom močvarne riđe (Euphydryas aurinia), izrada projektnih publikacija, plakata, promocijskih paketa te aktivnosti za osvještavanje javnosti putem radionica.

GRAD VRBOVSKO

Ulica hrvatskih branitelja 1

51329 Vrbovsko

Hrvatska

(+385) 95 573 6209 info@vrbovsko.hr https://www.vrbovsko.hr

Projektom se predviđa provedba raznih mjera u prirodi usmjerenih na obnovu i promicanje izvora Kamačnik. Grad Vrbovsko planira aktivnosti uređenja izvorišta kanjona Kamačnik i izradu multimedijske staze duž kanjona s ciljem unapređenja prirodne baštine značajnog krajobraza. Projektom se također predviđa organizacija brojnih promotivnih i edukativnih sadržaja namijenjenih posjetiteljima značajnog krajobraza Kamačnik i lokalnom stanovništvu.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠTITU PRIRODE

Vodnikova ulica 3

3000 Celje

Slovenija

(+386) 03 4260 332 zrsvn.oe@zrsvn.si https://www.zrsvn.si

Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode obavljat će sljedeće aktivnosti: u dogovoru s vlasnicima zemljišta na odgovarajućim mjestima uz rijeku Sutlu postavit će se 50 hrpi odumrlog hrasta; kupit će se 25 postojećih hrastovih stabala kako bi se osiguralo dugoročno očuvanje staništa hrastove strizibube; posadit će se 100 hrastovih sadnica koje će u budućnosti postati staništa strizibuba; s naručiteljem će se izvršiti popis hrastove strizibube, jelenka i mirišljavog samotara; organizirat će se radionice za učitelje, vlasnike zemljišta i lokalno stanovništvo; u suradnji s općinom Rogaška Slatina pomoći će se poboljšanju stanja staništa vidre stvaranjem mrtvih rukava, uređivanjem struktura s održivim mjerama na obalama, sređivanjem obala i regulacijom prolaza za vidre; s partnerima će se sudjelovati u izradi interpretativnih sadržaja Centra za zaštitu prirode Sutla i u provedbi mjera na Radenskom polju.

OPĆINA GROSUPLJE
vodeći partner

Taborska cesta 2

1290 Grosuplje

Slovenija

(+386) 01 7888 792 info@grosuplje.si https://www.grosuplje.si

Općina je prvenstveno poznata po svojoj bogatoj kulturnoj i povijesnoj baštini te kao vrlo dobro razvijeno obrtničko i industrijsko mjesto. Od 2007. godine općina Grosuplje je u suradnji s MOP-om Republike Slovenije aktivno pristupila zaštiti područja Radenskog polja i osnivanju Parka prirode Radensko polje osnovanog 2012. godine. Projektom Veze prirode u Parku Radensko polje, uspostavit ćemo održive strukture za očuvanje leptira, vodozemaca i njihovih staništa. Tijekom projekta uspostavit će se centar za zaštitu prirode Šica, koji će biti jedna od točaka centara za znanje o uslugama ekosustava za lokalnu i širu javnost.

UDRUGA HYLA

Lipovac I br. 7

10000 Zagreb

Hrvatska

(+385) 1 234 8279 info@hhdhyla.hr https://www.hhdhyla.hr/

Udruga Hyla na Interreg projektu Slovenija – Hrvatska Veze prirode osigurava stručne kompetencije i kapacitet za provedbu mjera očuvanja u prirodi. U sklopu svojih aktivnosti, udruga će doprinijeti održivosti očuvanja i obnove ciljnih vrsta na odabranim zaštićenim pograničnim područjima unutar ekološke mreže Natura 2000. Terenska istraživanja i konkretne demonstracijske akcije u prirodi provodit će se pomoću pet programa za poboljšanje stanja očuvanja vidre, kornjaša – jelenka i hrastove strizibube, leptira – močvarne riđe i kiseličinog vatrenog plavca te vodozemaca. Karizmatične vrste su platforma na temelju koje će udruga u suradnji s ostalim partnerima koordinirati predstavljanje vrijednosti prirode i usluga ekosustava najširoj javnosti.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Radoboj 8

49232 Radoboj

Hrvatska

(+385) 49 315 060 info@zagorje-priroda.hr http://www.zagorje-priroda.hr

Na području značajnog krajobraza Zelenjak – Risvička i Cesarska gora bit će uređena edukativna staza s naglaskom na interpretaciji ciljnih vrsta na Sutli. Uređena staza ujedno će biti i dio mreže točaka Veze prirode.

Na rijeci Sutli provest će se monitoring Natura 2000 vrsta riba i školjki te istraživanje rasprostranjenosti vidre. Provest će se konkretne mjere obnove staništa vidre: otvaranje kanala stvaranjem mrtvih rukavaca, uređenje prijelaza te unapređenje prehrambenog staništa vidre. Na Sutli će biti uređen i prolaz za vodozemce te će se konkretnim akcijama na terenu, košnjom travnjaka i malčiranjem zaraslih površina, provoditi mjere za poboljšanje stanja očuvanosti dnevnih leptira močvarne riđe i kiseličinog vatrenog plavca.

OPĆINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

Slovenija

(+386) 03 8181 733 obcina@rogaska-slatina.si https://www.rogaska-slatina.si

Pomoću projekta Veze prirode, općina Rogaška Slatina želi unaprijediti dostupnost znanja o uslugama ekosustava kako bi se osvijestilo lokalno stanovništvo o važnosti očuvanja prirode za kvalitetu života stanovnika, aktivno uključilo u očuvanje prirode, poboljšalo stanje staništa u zaštićenom području „Sutla s pritocima“ te uspostavila infrastruktura koja će djelovati kao promotivni i povezujući prostor između prirode i stanovnika i usmjeriti turistički posjet odabranom, primjereno reguliranom mjestu. U sklopu projekta općina će otvoriti slivove rijeke Sutle stvaranjem mrtvih rukava, uređivanjem njihovih obala sadnjom vegetacije, što će pomoći poboljšanju stanja staništa vidre. Najvažnija mjera za postizanje postavljenih ciljeva je izgradnja Centra za zaštitu prirode Sutla u kojem će posjetitelji, uz pomoć interaktivne opreme, naučiti o širem području Sutle, kao i o vidrama.

NACIONALNI PARK RISNJAK

Bijela vodica 48

51317 Crni Lug

Hrvatska

np-risjak@ri.t-com.hr https://np-risnjak.hr

Aktivnosti u Nacionalnom parku Risnjak tijekom projekta su: čišćenje izvora Kupe i pritoka od posljedica ledoloma, izrada pletera oko izvora Kupe, održavanje travnjaka košnjom i malčiranjem, izrada stručne podloge za upravljanje travnjacima i leptirom močvarne riđe (Euphydryas aurinia), izrada projektnih publikacija, plakata, promocijskih paketa te aktivnosti za osvještavanje javnosti putem radionica.

GRAD VRBOVSKO

Ulica hrvatskih branitelja 1

51329 Vrbovsko

Hrvatska

(+385) 95 573 6209 info@vrbovsko.hr https://www.vrbovsko.hr

Projektom se predviđa provedba raznih mjera u prirodi usmjerenih na obnovu i promicanje izvora Kamačnik. Grad Vrbovsko planira aktivnosti uređenja izvorišta kanjona Kamačnik i izradu multimedijske staze duž kanjona s ciljem unapređenja prirodne baštine značajnog krajobraza. Projektom se također predviđa organizacija brojnih promotivnih i edukativnih sadržaja namijenjenih posjetiteljima značajnog krajobraza Kamačnik i lokalnom stanovništvu.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠTITU PRIRODE

Vodnikova ulica 3

3000 Celje

Slovenija

(+386) 03 4260 332 zrsvn.oe@zrsvn.si https://www.zrsvn.si

Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode obavljat će sljedeće aktivnosti: u dogovoru s vlasnicima zemljišta na odgovarajućim mjestima uz rijeku Sutlu postavit će se 50 hrpi odumrlog hrasta; kupit će se 25 postojećih hrastovih stabala kako bi se osiguralo dugoročno očuvanje staništa hrastove strizibube; posadit će se 100 hrastovih sadnica koje će u budućnosti postati staništa strizibuba; s naručiteljem će se izvršiti popis hrastove strizibube, jelenka i mirišljavog samotara; organizirat će se radionice za učitelje, vlasnike zemljišta i lokalno stanovništvo; u suradnji s općinom Rogaška Slatina pomoći će se poboljšanju stanja staništa vidre stvaranjem mrtvih rukava, uređivanjem struktura s održivim mjerama na obalama, sređivanjem obala i regulacijom prolaza za vidre; s partnerima će se sudjelovati u izradi interpretativnih sadržaja Centra za zaštitu prirode Sutla i u provedbi mjera na Radenskom polju.